Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Blog

GDPR - najčastejšie otázky a odpovede

Môžem získať kamerový záznam z parkoviska? Je majiteľ webhostingu zodpovedný za údaje eshopu? kto môže zverejňovať fotky z akcií? Môže doktor volať v čakárni podľa priezviska? Je rodné číslo osobitý osobný údaj? Všetky odpovede nájdete v našom článku.

Zobraziť viac

Ako sa brániť nevyžiadanému telemarketingu a ako mu predchádzať?

V dnešnej dobe je reklama na každom kroku. Vybieha na nás na internete, v televízií, v autobusoch až máme pocit, že je všade okolo nás. Jedna z najmenej príjemných foriem reklám je telemarketing. Ako sa proti takýmto telefonátom brániť a ako zabezpečiť aby naše údaje neboli ďalej zneužité? V článku sa dočítate základne rady na ochranu pred nevyžiadaným telemarketingom.  

Zobraziť viac

Ochrana osobných údajov z pohľadu zamestnancov

Príchodom nového nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) vzniklo u zamestnávateľov veľa otáznikov. Niektorí zamestnávatelia radšej, „pre istotu“ začali dávať podpisovať zamestnancom súhlasy so spracovaním osobných údajov na všetko čo išlo. Od údajov potrebných pre správu personalistiky až po monitorovanie priestorov kamerovým systémom. Ako to ale v skutočnosti zákon vyžaduje? Na čo netreba súhlas a na druhej strane, kde už ani súhlas nepomôže?

Zobraziť viac

Kontrola spracúvania osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov už rozbehol viaceré konania o ochrane osobných údajov. Podnetom pre vykonanie kontroly môže byť podnet od dotknutej osoby, príp. inej osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Táto osoba k Vám nemusí mať žiaden právny vzťah, no môže mať informácie, že u Vás nie je niečo v poriadku. Ďalšou možnosťou kontroly je plán kontroly úradu OOU.

Zobraziť viac

Spôsoby získavania osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd a v prostredí Slovenskej republiky musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany na štandardnej európskej úrovni. Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov získava osobné údaje jednak priamo od dotknutých osôb alebo nepriamo od iných subjektov.

Zobraziť viac

Aké sú povinnosti prevádzkovateľov eshopov z pohľadu GDPR?

V dnešnej dobe stále stúpa percento ľudí, ktorí využívajú na nákup služieb a tovarov eshopy. Oproti kamenným prevádzkam je potrebné poskytnúť prevádzkovateľom eshopov určité typy osobných údajov tak, aby sa k Vám vybraný tovar vedel dostať. Aké osobné údaje môže eshop zbierať, ako ich treba ochrániť a kedy už koná eshop za hranicami zákona? To sa dočítate v nasledovnom článku.

Zobraziť viac

Ako sa pohybovať bezpečne v online svete – na pracovnom počítači

Počítače a mobilné telefóny už používa každý pracovník v administratíve ale aj mnoho pracovníkov vo výrobe. Kým u pracovníkov, ktorí pôsobia na administratívnych pozíciách je najväčšia hrozba únik osobných údajov zamestnancov ale aj zákazníkov. U pracovníkov vo výrobe je táto hrozba únik know – how spoločnosti. Každopádne každý zamestnanec v podniku, ktorý pracuje za PC je povinný chrániť údaje spoločnosti.

Zobraziť viac

Výkon auditov v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Ako overiť správne zavedenie nariadenia GDPR vo vlastnej organizácií? Na preskúmanie plnenia požiadaviek nariadenia GDPR slúži audit. Pri audite zanalyzujete a preskúmate Vaše činnosti, informácie, dáta a porovnáte ich s povinnosťami vyplývajúcich z nariadenia GDPR. Výsledok z auditu by mala byť ucelená správa obsahujúca nevyhnutné opatrenia na elimináciu porušovania nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov taktiež obsahuje možnú výšku pokuty zo strany úradu na ochranu osobných údajov v prípade nedodržania výsledných opatrení.

Zobraziť viac