Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Implementácia gdpr

Spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje musia od 25.5.2018 plniť Nariadenie Európskej únie č. 2016/679 upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR). Slovenská republika implementovala toto nariadenie do slovenského právneho poriadku v podobe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z.z.

V oblasti ochrany osobných údajov ide o veľký krok, ktorý prinesie vyššiu ochranu osobných údajov fyzických osôb a zjednotí pohľad na ochranu osobných údajov celej Európskej únie.

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. Vám zabezpečí splnenie zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ.

 

Postup implementácie nových požiadaviek

 

 

Cieľ projektu

 

 

Výkon zodpovednej osoby

Vyžiadanie cenovej ponuky