Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Aké sú povinnosti prevádzkovateľov eshopov z pohľadu GDPR?

V dnešnej dobe stále stúpa percento ľudí, ktorí využívajú na nákup služieb a tovarov eshopy. Oproti kamenným prevádzkam je potrebné poskytnúť prevádzkovateľom eshopov určité typy osobných údajov tak, aby sa k Vám vybraný tovar vedel dostať. 

Aké osobné údaje môže eshop zbierať, ako ich treba ochrániť a kedy už koná eshop za hranicami zákona? To sa dočítate v nasledovnom článku. 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal metodické usmernenie č.3/2018 pre prevádzkovateľov eshopov. Plné znenie si môžete preštudovať TU. 

Pri prevádzkovaní eshopu je prevádzkovateľ povinný vychádzať zo zákona o elektronickom obchode Z.z. 22/2004 a zo zákonu o elektronických komunikáciách Z.z. 351/2011. Na základe týchto zákonov môžu zbierať určité typy osobných údajov. 

 

Aké sú účely eshopov na spracovanie osobných údajov:

 

Povinnosti prevádzkovateľa pri získaných súhlasoch so spracovaním osobných údajov:

Získaním súhlasu na spracovanie osobných údajov práca prevádzkovateľa nekončí. Dotknutá osoba má práva vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, ktoré musí prevádzkovateľ vždy dodržiavať. Jej práva sú nasledovné:

 

Zhrnutie: Povinnosti prevádzkovateľa eshopu:

 

Za nedodržiavanie hore uvedených práv  a povinností dotknutých osôb hrozia prevádzkovateľom eshopov pokuty zo strany úradu na ochranu osobných údajov. 

 

Horeuvedené informácie poslúžia prevádzkovateľom eshopov v základnej orientácií povinností a právach vyplývajúcich z nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajoch. 
Každý eshop je jedinečný a využívanie šablónových verzií dokumentácií môže spôsobiť nesúlad s nariadením GDPR, preto odporúčame prevádzkovateľom eshopov aby si nariadenie GDPR implementovali samostatne, prípadne s pomocou spoločností, ktoré nevyužívajú šablónové riešenia a venujú sa každému zákazníkovi samostatne.