Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

O nás

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. bola založená za účelom komplexného riešenia problematiky v oblasti bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov. Sme pripravení pomáhať zákazníkom nielen pri kritických situáciách ale hlavne pri prevencii vzhľadom k ochrane osobných údajov. Naše skúsenosti čerpáme z dlhoročných skúseností spoločnosti CeMS, s.r.o. ktorá aktívne pôsobí v oblasti implementácie a auditovania systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001. 

 

V spoločnosti pracujú odborníci z oblastí:

Poslaním spoločnosti je zoskupiť odborníkov z rôznych oblastí za účelom komplexného zabezpečenia ochrany osobných údajov v organizáciách.
Hlavnou pridanou hodnotou pre zákazníka je nestranná a kvalitná analýza prostredia. Na základe získaných informácií, implementácia zmien nielen z pohľadu zákona ale aj procesov na všetkých úrovniach organizácie.

Spolupráca s DATA PROTECTION Vám prinesie:

Personálne zabezpečenie:

V dnešnej dobe je veľmi dôležitá nielen kvalita ale aj rýchlosť implementácie. Preto sa neustále rozrastáme a dbáme na to, aby bol vždy k dispozícií dostatočný počet konzultantov.

Naši konzultanti pravidelne absolvujú odborné školenia, konferencie za účelom zvyšovania kvalifikácie. Absolvovali školenia a certifikácie z oblastí: