Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Audit IT bezpečnosti

Zabezpečenie bezpečnosti v spoločnostiach už nie je len o fyzickej ochrane majetku. V dnešnej dobe majú informácie rovnakú, ak nie aj vyššiu cenu ako majetok samotný.

Ak v spoločnosti pracujete s údajmi, ktoré sú pre Vás dôležité je podstatné ich mať dostatočne zabezpečené. Každá spoločnosť si implementuje ochranu dát podľa svojich predstáv a možností. Preto je dôležité si svoju ochranu dát overiť auditom IT bezpečnosti.

Z čoho pozostáva audit IT bezpečnosti

Z auditu IT bezpečnosti

DATA PROTECTION Vám pomôže poskytnúť informácie o ochrane svojich dát nezávisle a odborne. Audity IT bezpečnosti vykonávajú odborníci z dlhoročnou praxou v implementovaní systémov informačnej bezpečnosti.

Vyžiadanie cenovej ponuky