Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Ako sa pohybovať bezpečne v online svete – na pracovnom počítači

Počítače a mobilné telefóny už používa každý pracovník v administratíve ale aj mnoho pracovníkov vo výrobe. Kým u pracovníkov, ktorí pôsobia na administratívnych pozíciách je najväčšia hrozba únik osobných údajov zamestnancov ale aj zákazníkov. U pracovníkov vo výrobe je táto hrozba únik know – how spoločnosti. Každopádne každý zamestnanec v podniku, ktorý pracuje za PC je povinný chrániť údaje spoločnosti. 
Niektoré podniky majú vlastné IT oddelenie, ktoré pravidelne vyhodnocuje hrozby a zabezpečuje bezpečný chod zariadení. Iné podniky sa musia spoliehať len na vedomosti svojich zamestnancov. 
Preto nie je na škodu si raz začas pripomenúť základné pravidlá bezpečnosti v online svete. 

 

Prevencia
Základom ochrany údajov spoločnosti je vždy postupovať pri práci v online svete podľa vnútropodnikových smerníc a politík. Neustále sa vzdelávať a plniť minimálne tie body, ktoré sú opísané nižšie v článku. 

 

Zaheslovanie počítača a jednotlivých prístupov do softvérov
Kým vstup do rôznych podnikových informačných systémov je vždy sprevádzaný zadaním prístupového mena a hesla, pri vstupe do PC nie každý používa heslo.  Heslo by malo obsahovať minimálne 8 znakov poskladané z veľkých a malých písmen a obsahujúce čísla alebo znaky. Heslo by hlavne nemalo obsahovať Vaše údaje – či už meno, dátum narodenia, meno Vášho dieťaťa, telefónne číslo a pod. 

 

Nastavenie uzamknutia obrazovky 
V prípade, ak odídete od PC na dobu dlhšiu ako pár minút mal by Váš PC prejsť do úsporného režimu a zaheslovať obrazovku. V PC, ktoré majú windows spustíte uzamknutie obrazovky cez nastavenia – prispôsobenie – obrazovka uzamknutia. 

 

Šifrovanie e-mailov
Ak posielate cez emaily dokumenty, ktoré obsahujú citlivé údaje alebo osobné údaje je potrebné tieto dokumenty zašifrovať. Na zašifrovanie dokumentov Vám stačí použiť zaheslovanie v MS Office alebo PDF. V prípade, ak posielate viacej dokumentov je dobré súbory zkomprimovať a následne zaheslovať. Heslo vždy posielajte inou cestou ako ste posielali súbory. 

 

Prehliadanie internetu

 

Zálohovanie
V prípade, ak už nastane krízová situácia je dobré mať zálohu údajov vždy k dispozícií. Pravidelná záloha údajov je dôležitý bod ochrany údajov. Pravidelnosť zálohovania si musí nastaviť každý užívateľ podľa svojich preferencií. Ideálne zálohovanie prebieha v pozadí zrkadlovo a aspoň 1x za deň (týždeň) sa zálohy vytvoria aj mimo spoločnosti. 

 

V tomto článku sme prešli základnú ochranu údajov a ako sa chrániť v online svete. Je potrebné pripomenúť, že dostatočnú ochranu zabezpečíte len tým, že budete neustále sledovať nové trendy v ochrane údajov a sledovať nové hrozby, ktoré vznikli.

Nastavenie ochrany spoločnosti proti vonkajším hrozbám je vždy individuálny projekt. V prípade, ak máte záujem o preverenie bezpečnosti údajov vo Vašej spoločnosti neváhajte nás kontaktovať.

 

Viac informácií:

Audit IT bezpečnosti

Penetračné testy