Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Školenie zamestnancov

Potrebujú Vaši zamestnanci zvýšiť povedomie v oblasti ochrany osobných údajov? Neviete ako správne odpovedať na podania dotknutých osôb? Neviete, kto je dotknutá osoba? Máte vypracovanú dokumentáciu na ochranu osobných údajov ale neviete ako ju uviesť do praxe? Potrebujete zodpovednú osobu ale neviete za čo má byť zodpovedná?

Odpovedali ste na všetky otázky áno? Žiadny problém. Stačí, ak sa obrátite na nás.
 
Školenie zamestnancov pozostáva z 2 častí, teoretickej a praktickej. Cieľom teoretickej časti je zvýšiť právne povedomie v oblasti ochrany osobných údajov. Základným dokumentom, z ktorého budeme vychádzať je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018. V praktickej časti sa zameriame na riešenie podaní dotknutých osôb a budeme simulovať prípadnú kontrolu zo strany úradu.

Školenie zodpovednej osoby je zamerané na práva a povinnosti, ktoré zákon o ochrane osobných údajov ukladá zodpovedným osobám. Definujeme vzťah a postavenie v organizačnej štruktúre.

Naša spoločnosť podniká v oblasti ochrany osobných údajov a zároveň poskytuje službu zodpovednej osoby formou outsourcingu pre klientov, ktorí sú lídrami na trhu vo svojom odvetí. To je dôvod prečo sa nechať vyškoliť práve u nás.

Vyžiadanie cenovej ponuky