Služby

Postup implementácie nových požiadaviek GDPR

  • Generálny audit spoločnosti na mieste

  • Analýza súčasnej dokumentácie a vytvorenie rozdielovej analýzy

  • Vytvorenie potrebnej dokumentácie

  • Zabezpečenie zodpovednej osoby

  • Zabezpečenie komunikácie a spolupráca pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov SR

Prečo spolupracovať s nami

01
Komplexné riešenia
záleží nám na komplexnom riešení problémov, ktoré čo najmenej ovplyvnia našich zákazníkov!
02
Promptná reakcia
nenecháme Vás čakať na odpoveď! Sme Vám kedykoľvek k dispozícii a vieme rýchlo reagovať na situáciu, ktorá nastala!
03
Cenová dostupnosť
ponúkame cenovo dostupné riešenia pre našich zákazníkov!
04
Pravidelná starostlivosť
za naše riešenia dlhodobo zodpovedáme! Akonáhle nastane zmena aplikujeme ju do praxe!
05
Diskrétnosť
rešpektujeme citlivé informácie zákazníkov a zachovávame mlčanlivosť! Rovnako naše údaje sú dostatočne chránené!
06
Odborníci s praxou
starostlivo vyberáme odborníkov s viac ako 10 ročnou praxou!

Spolupracujte s nami

Odborníci z oblasti procesného riadenia

Odborníci z oblasti práva

Odborníci z oblasti informačnej bezpečnosti

Poistenie za škodu

Aktuality

Kontrola spracúvania osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov už rozbehol viaceré konania o ochrane osobných údajov. Podnetom pre vykonanie kontroly môže byť podnet od dotknutej osoby, príp. inej osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Táto osoba k Vám nemusí mať žiaden právny vzťah, no môže mať informácie, že u Vás nie je niečo v poriadku. Ďalšou možnosťou kontroly je plán kontroly úradu OOU.

Zobraziť viac

Spôsoby získavania osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd a v prostredí Slovenskej republiky musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany na štandardnej európskej úrovni. Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov získava osobné údaje jednak priamo od dotknutých osôb alebo nepriamo od iných subjektov.

Zobraziť viac

Aké sú povinnosti prevádzkovateľov eshopov z pohľadu GDPR?

V dnešnej dobe stále stúpa percento ľudí, ktorí využívajú na nákup služieb a tovarov eshopy. Oproti kamenným prevádzkam je potrebné poskytnúť prevádzkovateľom eshopov určité typy osobných údajov tak, aby sa k Vám vybraný tovar vedel dostať. Aké osobné údaje môže eshop zbierať, ako ich treba ochrániť a kedy už koná eshop za hranicami zákona? To sa dočítate v nasledovnom článku.

Zobraziť viac