Zodpovedná osoba

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona (DPO - Data Protection Officer) alebo zodpovednú osobu za aktuálnosť dokumentácie (DPA- Data Protection Assistant). Viac informácií nájdete TU.