Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov pozostáva z 2 častí, teoretickej a praktickej. Cieľom teoretickej časti je zvýšiť právne povedomie v oblasti ochrany osobných údajov. Základným dokumentom, z ktorého budeme vychádzať je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018. V praktickej časti sa zameriame na riešenie podaní dotknutých osôb a budeme simulovať prípadnú kontrolu zo strany úradu. Viac informácií nájdete TU.