Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Služby

GDPR

Vypracujeme Vám a následne implementujeme komplexný projekt podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov podľa nariadenia EÚ - GDPR. Poskytneme následnú správu dokumentácie a zodpovedáme za zabezpečenie súladu spoločnosti so zákonom o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete TU. 

Zodpovedná osoba

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona (DPO - Data Protection Officer) alebo zodpovednú osobu za aktuálnosť dokumentácie (DPA- Data Protection Assistant). Viac informácií nájdete TU. 

​Audit IT bezpečnosti

Ak v spoločnosti pracujete s údajmi, ktoré sú pre Vás dôležité je podstatné ich mať dostatočne zabezpečené. Každá spoločnosť si implementuje ochranu dát podľa svojich predstáv a možností. Preto je dôležité si svoju ochranu dát overiť auditom IT bezpečnosti. Viac informácií nájdete TU. 

Penetračné testy

Penetračné testy slúžia na zistenie, ako je spoločnosť pripravená na útoky hackerov.  Overenie pripravenosti je proces, ktorý určí možné riziká pôsobiace na spoločnosť ( tzv. entity - server, počítačová sieť, počítače, mobily a pod.).  Viac informácií nájdete TU. 

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov pozostáva z 2 častí, teoretickej a praktickej. Cieľom teoretickej časti je zvýšiť právne povedomie v oblasti ochrany osobných údajov. Základným dokumentom, z ktorého budeme vychádzať je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018. V praktickej časti sa zameriame na riešenie podaní dotknutých osôb a budeme simulovať prípadnú kontrolu zo strany úradu. Viac informácií nájdete TU.

Audit plnenia požiadaviek nariadenia GDPR

Základom pre zistenie aktuálneho plnenia požiadaviek zákona je výkon komplexného auditu, kde zisťujeme aktuálny stav, odchýlky a nedostatky v rámci plnenia legislatívnych požiadaviek zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Viac informácií nájdete TU.