Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Zodpovedná osoba

Spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje musia od 25.5.2018 plniť Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR). Slovenská republika v súvislosti s nariadením EU vypracovala a schválila zákon na ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.), ktorý zrušuje zákon č. 122/2013 Z.z.

V oblasti ochrany osobných údajov ide o veľký krok, ktorý prinesie vyššiu ochranu osobných údajov fyzických osôb a zjednotí pohľad na ochranu osobných údajov v celej Európskej únii.

Spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona (DPO - Data Protection Officer) alebo zodpovednú osobu za aktuálnosť dokumentácie (DPA- Data Protection Assistant).

Zodpovedná osoba (DPO)

 

Povinnosti organizácie plynúce zo zákona 18/2018 v prípade vymenovania zodpovednej osoby podľa § 44:

 

Pravidelné aktualizácie a podpora (DPA)

 

Službu zodpovednej osoby (DPO / DPA) vykonáva spoločnosť DATA PROTECTION s.r.o. len pre svojich zákazníkov, ktorí využili služby implementácie a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov.

Mám záujem