Snežienková 1/A, Prievidza, 971 01

Audit plnenia požiadaviek nariadenia GDPR

Základom pre zistenie aktuálneho plnenia požiadaviek zákona je výkon komplexného auditu, kde zisťujeme aktuálny stav, odchýlky a nedostatky v rámci plnenia legislatívnych požiadaviek zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Kedy je vhodné vykonať audit

 

 

Čo obsahuje komplexný audit

 

 

 

Vyžiadanie cenovej ponuky